Πρόσθετες Υπηρεσίες Εξωτερικού


Αφορά την παράδοση όπου είναι εφικτό συνήθως έως τις 10:00 πμ. για αποστολές μόνο προς Ελλάδα. 

Αφορά την παράδοση όπου είναι εφικτό συνήθως έως τις 12:00 πμ. για αποστολές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφορά τη λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου κατά την παράδοση της αποστολής και την επιστροφή αυτού στον αποστολέα.

Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω του Δικτύου της ACS (προς Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία) είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή μέχρι του ποσού των 70€ για έγγραφα και των 220€ για αντικείμενα, ενώ αν αφορά αποστολή προς τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι του ποσού των 85€ (μόνο για αντικείμενα).

Για αντικείμενα υψηλότερης αξίας υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης για μεγαλύτερα ποσά, με επιβάρυνση ασφαλίστρου.