Επιλέξτε Κατηγορία Πελάτη

Επιλέξτε Κατηγορία Πελάτη

Η κατάταξη σε Κατηγορία Πελάτη επιτρέπει την παροχή ειδικών πληροφοριών και υπηρεσιών που εξατομικεύονται σε κάθε κατηγορία. Η επιλογή της σωστής κατηγορίας σάς δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από πρόσθετα πλεονεκτήματα.   

H ACS προσφέρει τις υπηρεσίες της, μοιράζοντας το πελατολόγιό της σε εταιρικούς πελάτες συμβολαίου και σε ιδιώτες πελάτες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ανεξάρτητα της κατηγορίας πελάτη, δρομολογούνται πάντα με άξονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία.

Επιλέξτε την κατηγορία που υπάγεστε:

Ιδιώτες - Πελάτες Μετρητοίς: Η εξόφληση των αποστολών τους γίνεται τοις μετρητοίς. Στους ιδιώτες - επιτηδευματίες πελάτες που καταβάλλουν το αντίτιμο των αποστολών τους τοις μετρητοίς παρέχεται η κάρτα προνομίων και επιβράβευσης ACS Member.

Επιτηδευματίες- Πελάτες με Κωδικό-Πίστωση: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις και Μεγάλοι Οργανισμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των μηνιαίων ελάχιστων αποστολών. Οι πελάτες που υπάγονται στην κατηγορία αυτή έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των τιμολογίων τους με πίστωση. Στους πελάτες συμβολαίου παρέχονται ηλεκτρονικά εργαλεία διαχείρισης των αποστολών (ACS Connect και ACS Web Connect) καθώς και εφαρμογές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους μέσα από το διαδίκτυο (ACS Web Business Tools)