Βασικές Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Εσωτερικού

Οι βασικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εσωτερικού της ACS αφορούν στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων, σε προκαθορισμένο χρόνο που διακρίνεται ανάλογα με τον προορισμό και με έως δύο -2- προσπάθειες παράδοσης.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες: 

  • Express Επόμενη Ημέρα Door to Door (D2D)
  • Express Επόμενη Ημέρα Point to Door (P2D) ή Door to Point (D2P)
  • Express Επόμενη Ημέρα Point to Point (P2P)

Για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που αφορούν στην κατηγορία πελάτη ACS που ανήκετε επιλέξτε μεταξύ των δύο κατηγοριών πελατών:

Ιδιώτης - Πελάτης Μετρητοίς    Πελάτης με Κωδικό - Πίστωση

 

Οι χρόνοι παράδοσης απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Βασικές Υπηρεσίες Express Επόμενη Ημέρα (Next Day) Χρόνος παράδοσης
Εντός της ίδιας πόλης Επόμενη εργάσιμη μέρα
Προς άλλη πόλη Επόμενη εργάσιμη μέρα
Δυσπρόσιτες περιοχές - D1 +1 εργάσιμη μέρα
Δυσπρόσιτες περιοχές - D2 +2 εργάσιμες μέρες
Δυσπρόσιτες περιοχές - D3 +3 εργάσιμες μέρες

 

Η ACS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει τις αποστολές σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της και τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παραδόσεων  σε περίπτωση υπέρβασης των οποίων η ευθύνη της περιορίζεται αυστηρά στα όρια των ποσών που ορίζονται στους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς.

Όλοι οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και αφορούν εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τα καταστήματα ACS. Παραλαβή από τα καταστήματα ACS νοείται η παραλαβή των αποστόλων έτοιμων για διανομή έως τις 12:30.