Οδηγίες Συσκευασίας

Σωστή Συσκευασία = Ασφαλής Αποστολή!

Τι πρέπει να κάνετε:

 • Φροντίστε το μέγεθος της συσκευασίας να είναι ανάλογο με το περιεχόμενό της για να αποφευχθούν φθορές.
 • Χρησιμοποιήστε ειδικά υλικά για την αποφυγή κραδασμών, προκειμένου να μην κινείται το περιεχόμενο της αποστολής σας.
 • Χρησιμοποιήστε ταινίες συσκευασίας για να σφραγιστεί η αποστολή.
 • Τα εύθραυστα είδη είναι απαραίτητο να τοποθετούνται στο μέσο της συσκευασίας και να μην έρχονται σε επαφή με τις πλευρές τις.
 • Φροντίστε τα υγρά να είναι σε δοχεία που δεν παρουσιάζουν διαρροές, σφραγισμένα σε πλαστική σακούλα.
 • Θυμηθείτε ότι η κακή συσκευασία μπορεί να καταστρέψει τα υπόλοιπα είδη που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή σας.
 • Φροντίστε να επανασυσκευάσετε τα δώρα σας. Μια εντυπωσιακή συσκευασία δεν είναι απαραίτητα και κατάλληλη.
 • Τυλίξτε τα μικρά είδη με χαρτί.
 • Γύρω από είδη όπως δισκέτες, κασέτες και βιντεοκασέτες τοποθετήστε μαλακό υλικό.
 • Αναγράφετε τη διεύθυνση του παραλήπτη με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα φροντίζοντας να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
 • Μη χρησιμοποιείτε το ίδιο κιβώτιο για δεύτερη αποστολή, αλλά αν το κάνετε φροντίστε το κιβώτιο να μην είναι φθαρμένο και να αφαιρέσετε όλες τις ετικέτες και τα αυτοκόλλητα.


Τι πρέπει να αποφεύγετε:

 • Οι ετικέτες «Εύθραυστο» και «Προσοχή» δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την κατάλληλη συσκευασία, παρά εξυπηρετούν μόνο πληροφοριακούς σκοπούς.
 • Να θυμάστε ότι οποιαδήποτε αποστολή είναι πιθανόν να ανοιχτεί για έλεγχο από τις αρχές, γι' αυτό μην τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα ταινίας γύρω από τη συσκευασία της.
 • Μη χρησιμοποιείτε υφασμάτινες ή πάνινες σακούλες ή σάκους.


Σημειώστε ότι η ACS δε φέρει ευθύνη για τις συμβουλές συσκευασίας που σας παρέχει. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία είναι κατάλληλη για την διεκπεραίωση της αποστολής.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπηρεσίες ACS Combo Epxress με ασφαλή συσκευασία