Ασφάλιση Αποστολών Εσωτερικού

Η ACS παρέχει δωρεάν ασφάλιση κάθε αποστολής που διεκπεραιώνεται εντός Κύπρου μέσω του Δικτύου της, εφόσον η αποστολή και το μεταφερόμενο αντικείμενο πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, η ACS διαθέτει τα ακόλουθα ασφαλιστικά πακέτα

  1. Αυτόματη Ασφάλιση Αποστολών (Basic)

Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω της ACS και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα είδη προς μεταφορά είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή μέχρι του ποσού των 70,00€, αν πρόκειται για έγγραφα, και των 220,00€, αν πρόκειται για αντικείμενα.

  1. Πρόσθετη Ασφάλιση Αποστολών (Full)

Η χρέωση των αποστολών (μόνο αντικείμενα) που ζητείται να ασφαλιστούν επιβαρύνεται με τα παρακάτω ασφάλιστρα:

Αξία Μεταφερόμενων Αντικειμένων Ασφάλιστρο Εσωτερικού
Έως 600€ 6,00€
Έως 1.000€ 10,00€
Έως 1.500€ 15,00€
Έως 2.500€ 25,00€
Έως 3.000€ 30,00€
Άνω των 3.000€ Κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με την ACS
  Στις πιο πάνω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ