Ασφάλιση Αποστολών Εξωτερικού

Η ACS παρέχει δωρεάν ασφάλιση κάθε αποστολής που διεκπεραιώνεται εκτός Κύπρου εφόσον η αποστολή και τα χαρακτηριστικά του μεταφερόμενου αντικείμενου πληρουν τις προϋποθέσεις ανάληψης μεταφοράς.

Συγκεκριμένα η ACS διαθέτει τα ακόλουθα ασφαλιστικά πακέτα:

1. Αυτόματη Ασφάλιση Αποστολών (Basic)
Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω της ACS και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα είδη προς μεταφορά, είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή:

  • Προς Ελλάδα, Αλβανία και Βουλγαρία, μέχρι του ποσού των 70,00€ αν πρόκειται για έγγραφα και των 220,00€ αν πρόκειται για αντικείμενα.
  • Προς τον υπόλοιπο κόσμο, μέχρι του ποσού των 85,00€ για αποστολές που αφορούν μόνο αντικείμενα.

2. Πρόσθετη Ασφάλιση Αποστολών για την Υπηρεσία ACS NET (Full)
Η χρέωση των αποστολών (μόνο αντικείμενα) που ζητείται να ασφαλιστούν επιβαρύνεται με τα παρακάτω ασφάλιστρα:

Αξία Μεταφερόμενων Αντικειμένων   Ασφάλιστρο Εξωτερικού
Έως 600€   25,00€
Έως 1.000€  
Έως 1.500€  
Έως 2.500€   1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας
Έως 3.000€  
Άνω των 3.000€ Κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με την ACS