Ευκαιρίες Καριέρας

Η ACS απασχολεί περίπου 45 άτομα στα κεντρικά γραφεία και 190 στο Παγκύπριο Δίκτυο καταστημάτων. Ο στόχος της εταιρείας είναι να ενσωματώσει στο δυναμικό της άτομα που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας.

Οι αξίες και αρχές της ACS χαρακτηρίζουν τη διακριτή της ταυτότητα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της και δεσμεύουν τον τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς της. Οι βασικές αξίες της ACS είναι:

  • Ο σεβασμός προς την ανθρώπινη προσωπικότητα
  • Το ήθος και η ευσυνειδησία
  • Η εργατικότητα 


Στην ACS, o κάθε εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητές του σε ένα δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη. 

 

Αίτηση για εργασία: Πατήστε εδώ