Υπηρεσίες Μεταφορών Εξωτερικού

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Ταχυμεταφορών Εξωτερικού της ACS.

Βασικές Υπηρεσίες Εξωτερικού
Επιλέξτε την ACS για όλες τις διεθνείς αποστολές σας και κερδίστε ταχύτητα, ασφάλεια και σημαντικές εκπτώσεις!

Πρόσθετες Υπηρεσίες Εξωτερικού 
Εγγυημένη παράδοση, Πρωινή Παράδοση και Επιστροφή Υπογραφής/Πρωτοκόλλου, σε συνεννόηση με το Τμήμα Εξωτερικού.

Τελωνειακά και Άλλα Χρήσιμα Έγγραφα 
Δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα για μη εμπορικές αποστολές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς να τα συμπληρώνετε.

Απαγορευμένα Είδη
Μάθετε ποια αντικείμενα δεν παραλαμβάνει η ACS για μεταφορά, στο πλαίσιο των ισχύοντων νόμων και διατάξεων.

Ασφάλιση Αποστολών Εξωτερικού 
Αυτόματη ασφάλιση των αποστολών σας για απώλεια ή καταστροφή, καθώς και δυνατότητες επιπλέον ασφάλισης των πολύτιμων αντικειμένων σας.

Τιμοκατάλογοι Εξωτερικού
Ενημερωθείτε για όλους τους Τιμοκατάλογους των Υπηρεσιών Εξωτερικού της ACS.

 

Διευκρινίσεις για τις Υπηρεσίες Tαχυμεταφοράς Εξωτερικού

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εξωτερικού αφορούν σε ειδικής επείγουσας διαβίβασης, με παραλαβή και παράδοση εντός Κύπρου, ταχυδρομικά αντικείμενα παρακολουθούμενα από ΕΣΠΕΤΑ*.  Ως ειδική επείγουσα διαβίβαση νοείται η διαβίβαση που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαχείρισης, χρόνου διαδρομής και επίδοσης και τα οποία προσφέρονται ως επιλογή στους χρήστες για την κάλυψη των αναγκών τους. Περιλαμβάνει την περισυλλογή, προετοιμασία, μεταφορά και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων τα οποία φέρουν ΣΥΔΕΤΑ* με τα στοιχεία αποστολέα  και παραλήπτη, και παρακολουθούνται από ειδικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας των αποστολών (ΕΣΠΕΤΑ) όπως αυτό ορίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, και η οποία (υπηρεσία) εκτελείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους χρόνους λειτουργίας της ACS. Η υπηρεσία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία και καθ' υπόδειξη του πελάτη αποστολέα. 

* ακολουθούν οι επεξηγήσεις

  • Το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων, δηλαδή πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της πορείας και τον εντοπισμό των Αποστολών. Όλες οι ανάγκες που προβλέπονται από την νομοθεσία για το ΕΣΠΕΤΑ καλύπτονται από το ACS-Online.
  • Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΣΥΔΕΤΑ) ή POD ή Voucher ή Αποδεικτικό διακίνησης είναι το έγγραφο (πολύπτυχο ή μονόφυλλο) ή αυτοκόλλητο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση, διακίνηση και εντοπισμό των αποστολών και το οποίο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται. Καλύπτει και όλες τις ανάγκες που προβλέπονται από την ταχυδρομική νομοθεσία για το ΣΥΔΕΤΑ και τη λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών για την ενημέρωση του ΕΣΠΕΤΑ.