Φορολογικά Στοιχεία ACS

Εδώ θα βρείτε τα πλήρη φορολογικά στοιχεία της ACS.

Επωνυμία Εταιρείας:

ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd

Διακριτικός Τίτλος:    

ΑCS Courier

Επάγγελμα:                     

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Έδρα:                                 

ΒΑΡΚΙΖΑΣ 14, 2033 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΒΟΛΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

ΑΦΜ:                                

12129078Υ

Αρ. ΦΠΑ                       

10129078W

Τηλ.:    7777 7373
E-mail: helpdesk@acscyprus.com
Fax: (+357) 22 769106