Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ACS

Εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις των συναλλαγών σας, επισκεφτείτε την σελίδα Στοιχεία Χρήστη για να τροποποιήσετε τις επιλογές σας και επιλέξτε την επιλογή "Επιθυμώ να λαμβάνω ηλεκτρονικό τιμολόγιο ή απόδειξη". Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τιμολόγια ή απόδειξη των συναλλαγών σας, αφαιρέστε την σχετική επιλογή.

Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, εκδίδονται τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Όλα τα τιμολόγια είναι διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή (PDF) για ανάκτηση από την ιστοσελίδα της ACS με την χρήση ασφαλών προσωπικών κωδικών πρόσβασης (username & password). O Πελάτης έχει την επιλογή κατάργησης της αποστολής των τιμολογίων σε έντυπη μορφή και παραλαβής τους από την ιστοσελίδα της ACS (download σε μορφή PDF και text μορφής Α&Β), με την σχετική επιλογή του στο κατάλληλο σημείο της ιστοσελίδας με τα απαιτούμενα στοιχεία. Στην περίπτωση που επιλεγεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των τιμολογίων της ACS με την ανωτέρω περιγραφόμενη μέθοδο, ο Πελάτης ρητά συναινεί και αποδέχεται τη συγκεκριμένη μέθοδο αποστολής και λήψης τιμολογίων στο ανωτέρω περιγραφόμενο δικτυακό περιβάλλον. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ότι επιθυμεί την κατάργηση της αποστολής των τιμολογίων σε έντυπη μορφή και επιθυμεί να λαμβάνει αυτόματη ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίου με e-mail (στο e-mail που έχει δηλώσει ανωτέρω) στο οποίο θα υπάρχει ο κατάλληλος δεσμός (hyperlink), προς την ιστοσελίδα της ACS για να εισέλθει στην ειδική περιοχή ασφαλείας «Σύνδεση» ή «my ACS» με τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης. Από αυτή την περιοχή θα μπορεί να κάνει μεταφόρτωση (download) των τιμολογίων του αλλά και να ελέγξει την καρτέλα του, καθώς και τα στοιχεία χρήστη.  Ο πελάτης αποδέχεται ότι η μεταφόρτωση (download) σε μορφή PDF (και text μορφής Α&Β) του τιμολογίου του θα θεωρείται και ως παραλαβή του τιμολογίου του από αυτόν. Η εταιρεία θα διατηρεί αρχείο με την καταγραφή της ημερομηνίας, της ώρας και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (ΙP), κατά την στιγμή της μεταφόρτωσης (download). Ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία έχει ζητήσει σύμφωνα με τα  προαναφερθέντα να αποστέλλονται οι ενημερώσεις, είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του, ως εκ τούτου η ACS δεν ευθύνεται για οποιανδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί (ο Πελάτης) από την πρόσβαση τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο πελάτης επιθυμεί την επαναφορά στην επιλογή της αποστολής των τιμολογίων του σε έντυπη μορφή, μπορεί να το επιλέξει από τα Στοιχεία Χρήστη στην ίδια περιοχή της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των τιμολογίων, αυτά θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή εντός πέντε ημερών από την έκδοση τους. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για την χρέωση του πρόσθετου κόστους εκτύπωσης και αποστολής σαν ξεχωριστή υπηρεσία.