Οδηγίες Χρήσης ACS Connect / ACS Web Connect

Οι εφαρμογές ACS Connect και ACS Web Connect απευθύνονται στους εταιρικούς πελάτες που ενδιαφέρονται να διαχειρίζονται, να δημιουργούν και να ελέγχουν τις αποστολές τους από τον χώρο τους.

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με τις εφαρμογές αυτές, διατίθενται ξεχωριστές οδηγίες χρήσης, που μπορείτε να δείτε επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο: