Αίτηση για Εργασία

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στην εταιρεία, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα Τρέχουσες Αγγελίες για να δείτε αν υπάρχουν κενές θέσεις και να αποστείλετε έπειτα το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση:

ACS Courier Τμήμα Προσωπικού
Βάρκιζας 14, 2033 Στρόβολος - Λευκωσία
E-mail: hr@acscyprus.com     

ή μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η ACS θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της Εταιρείας. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο dataprotection@acscyprus.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.acscourier.net/el/privacy-acs-gdpr