Τελωνειακά - Χρήσιμα Έγγραφα Εξωτερικού

Χρήσιμα Έγγραφα Αποστολών Εξωτερικού

Οι αποστολές συγκεκριμένων ειδών σε χώρες εκτός Κύπρου επιβάλλεται από τους διεθνείς κανόνες αερομεταφοράς να συνοδεύονται από συγκεκριμένα έντυπα.

Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή και ακριβή συμπλήρωσή τους.

Για τη δική σας ευκολία ακολουθούν τα βασικά έντυπα που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, τα οποία μπορείτε να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε και να παραδώσετε στο κατάστημα ACS που θα παραλάβει την αποστολή σας. Τα έντυπα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Proforma Invoice. Το συγκεκριμένο έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για αποστολές εκτός εγγράφων προς χώρες μη Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μη εμπορικές αποστολές.
  • Proforma Invoice Russia. Για αποστολές μεταξύ εταιρείών προς την Ρωσσία. Η φόρμα συμπληρώνεται πάντα ηλεκτρονικά.

* Διαβάστε τους όρους για τη δήλωση απορρήτου