Η ACS σε Αριθμούς

Υποδομές

Η εταιρεία στην παρούσα φάση διαθέτει:

  • Συνολικές Εγκαταστάσεις 8.000 m2 
  • 40 καταστήματα ανά το Παγκύπριο
  • 3.000.000 διακινούμενες αποστολές ετησίως 
  • 100 μεταφορικά μέσα διανομής
  • 230 εξειδικευμένα άτομα στελεχιακό δυναμικό
  • Παγκύπριο κέντρο διαλογής (Hub)
  • Σύγχρονες μηχανογραφικές υποδομές, που περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένα Συστήματα Track & Trace Αποστολών και Απόδοσης Αντικαταβολών. 
  • Καθημερινή διασύνδεση του Δικτύου Καταστημάτων, σε όλη την Κύπρο και Ελλάδα