Εθνικές Άδειες-ISO / Όροι και Υποχρεώσεις Ταχυμεταφοράς

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ISO

Η ACS Κύπρου κατέχει:

  • Γενική Εξουσιοδότηση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Γ.Ε.Τ.Υ.) 6/2004
  • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 από την Swiss Approval International 
  • Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001:2013 από την Swiss Approval International
  • Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 από την Swiss Approval International
  • Πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018 από την Swiss Approval International


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

Για να δείτε τις πιστοποιήσεις της εταιρείας κατά ISO, κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών