Επίναυλος Καυσίμων

Ο Επίναυλος Καυσίμων από την 1η Μαΐου 2022 είναι 6,8% τόσο για τις αποστολές εσωτερικού όσο και τις αποστολές από και προς το εξωτερικό.

Acs