Η ACS Δίπλα Σας!

Κάντε κλικ εδώ 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Βασικές Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς Εξωτερικού

Οι βασικες υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εξωτερικού της ACS αφορούν στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων, σε προκαθορισμένο χρόνο που διακρίνεται ανάλογα με τον προορισμό. Η ACS για την εξυπηρέτηση σας έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με εταιρείες Courier σε όλο τον κόσμο, για να καλύψει τις ανάγκες σας σε προορισμούς που δεν διατηρεί δικό της δίκτυο διανομής.

ACS World Import

Η υπηρεσία εισαγωγών από όλο τον κόσμο (Door to Door), με μοναδικά προνόμια για τον επαγγελματία και την επιχείρηση (η υπηρεσία παρέχεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Εξωτερικού της ACS, στο τηλέφωνο (+357) 77 77 73 73)

Σημείωση

Οι παραδόσεις και οι χρόνοι παράδοσης σε χώρες εξωτερικού αφορούν κυρίως παραδόσεις που γίνονται εντός των κυρίων πόλεων και γίνονται στην διεύθυνση παραλήπτη. Σε περιπτώσεις παραδόσεων σε εκτός πόλεων ή απομακρυσμένες περιοχές/προορισμούς χωρών εξωτερικού, και σε περιπτώσεις μη ύπαρξης ακριβούς διεύθυνσης δύναται να τροποποιηθεί ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης των αποστολών αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια παραδόσεων των συνεργαζόμενων στην εκάστοτε χώρα εταιρειών ταχυμεταφοράς ή αντιπροσώπων τους. Οι παραδόσεις αυτές κατά περίπτωση μπορεί να γίνονται είτε στο κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή του αντιπροσώπου της ACS είτε να παραδοθεί κατά την κρίση αυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εν λόγω περιοχή (σε συνεργασία με άλλη συνεργαζόμενη με αυτούς εταιρεία ταχυμεταφορών ή πάροχο καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομείου της εκάστοτε χώρας).