Προσωρινά Κλειστό – ACS ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 5/9/2022 μέχρι 11/9/2022

Το κατάστημα ACS ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ θα παραμείνει κλειστό λόγω ανακαίνισης από 5/9/2022 μέχρι 11/9/2022.

Η εξυπηρέτηση τις συγκεκριμένες μέρες θα γίνεται από το κατάστημα ACS Στράκκα.

(Διεύθυνση Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 361, 2313 Λακατάμια – Στράκκα)

 

Ανοικτό ξανά από 12/09/2022