ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (COVID-19)

Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί Πελάτες,

Βασική αρχή της ACS στη μακρόχρονη πορεία της, έχοντας στο πυρήνα της στρατηγικής της τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αλλά και κάθε επένδυση που έχει στόχο την εξέλιξη της λειτουργίας της και τη βέλτιστη ανταπόκρισή της στις προκλήσεις των καιρών.

Παρά τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε έρθει αντιμέτωποι λόγω της παγκόσμιας κατάστασης από τον ιό COVID-19, η εταιρεία μας συνεχίζει να εργάζεται αδιάλειπτα με βάση το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας που ακολουθεί ήδη, ώστε να διασφαλίζει αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες της, ενώ ταυτόχρονα καλείται να προσαρμόζεται στις έκτακτες αυτές συνθήκες, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την ασφάλεια του προσωπικού της, που θέτει σε πρώτη προτεραιότητα.

Λόγω του δραματικού αντίκτυπου που έχει ο ιός COVID-19 στον κλάδο των ταχυμεταφορών γενικότερα, η ACS καλείται να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών που αφορούν την τροποποίηση της λειτουργίας της (αναφορικά με τα δρομολόγια, την ενοικίαση πρόσθετων οχημάτων, πρόσληψη προσωπικού, εργασία κατά την διάρκεια αργιών, μέτρα ασφαλείας, πρόσθετες διαδικασίες διανομής κλπ.) και που έχουν ως άμεσο αντίκτυπο την αύξηση όλων των συντελεστών του λειτουργικού κόστους της εταιρείας.

Προκειμένου να διασφαλίσει την αδιάλειπτη επιχειρησιακή της λειτουργία και να συνεχίσει να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, η εταιρεία είναι αναγκασμένη να επιμερίσει ένα μικρό μόνο μέρος αυτού του λειτουργικού κόστους στους Πελάτες της.  Ως εκ τούτου, προχωράει προσωρινά, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2020 και μέχρι νεωτέρας, στην εφαρμογή Πρόσθετης Χρέωσης Έκτακτης Ανάγκης λόγο COVID-19 για όλες τις αποστολές εσωτερικού, αξίας 0,30€+ΦΠΑ ανά αποστολή.

Η ACS, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς, επωμίζεται το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης του λειτουργικού κόστους, περιορίζοντας στο κατώτατο δυνατό επίπεδο τη τελική επιβάρυνσή των Πελατών της και συνεχίζει να προσπαθεί διαρκώς για την ομαλή διεκπεραίωση όλων των αποστολών τους, με βασικούς άξονες την ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία.

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την εμπιστοσύνη σας.

Με εκτίμηση

 

Εκ της Διευθύνσεως

ACS Courier