Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Επίναυλος Καυσίμων

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τιμές των καυσίμων έχουν δημιουργήσει αυξημένα κόστη στον κλάδο των ταχυμεταφορών, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη όταν πρόκειται για αερομεταφορά, η εφαρμογή μίας επιπλέον χρέωσης για τα καύσιμα γνωστή ως Επίναυλος Καυσίμων (fuelsurcharge). Ο Επίναυλος Καυσίμων είναι μεταβλητός και αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές τιμές των καυσίμων. Τυχόν τροποποίηση του Επίναυλου Καυσίμων θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ACS στην αρχή κάθε μήνα στα "Νέα της ACS"

Οι υπηρεσίες World Express και World Import Express επιβαρύνονται με επίναυλο καυσίμων ως ποσοστό επί των χρεώσεων και συγκεκριμένα με 16%.