Η ACS Δίπλα Σας!

Κάντε κλικ εδώ 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Πρόσθετες Υπηρεσίες Ταχυδρομείου (παρέχονται κατόπιν συνεννόησης)

  • Υπηρεσίες Προετοιμασίας Αποστολών με πρόσθετη χρέωση €0,10 /τεμάχιο.
  • Υπηρεσίες Συσκευασίας Αποστολών 
  • Υπηρεσίες Ενημέρωσης του Πελάτη για την Ημερομηνία Παράδοσης.

 

Ασφάλιση Αποστολών Ταχυδρομείου

Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω της  ACS και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα είδη προς μεταφορά, είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή  καταστροφή μέχρι του ποσού της αξίας της χρέωσης της υπηρεσίας Ταχυδρομείου της συγκεκριμένης αποστολής. Η  ασφάλιση  των  αποστολών  για  υψηλότερη  αξία  είναι  εφικτή  μόνο  κατόπιν  συνεννόησης  με  την ACS, και υπόκειται σε πρόσθετη χρέωση.