Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Ευκαιρίες Καριέρας


Η ACS απασχολεί περίπου 15 άτομα στα κεντρικά γραφεία και 90 στο Παγκύπριο Δίκτυο καταστημάτων. Ο στόχος της εταιρεία είναι να ενσωματώσει στο δυναμικό της άτομα που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας.

Οι αξίες και αρχές της ACS Courier χαρακτηρίζουν τη διακριτή της ταυτότητα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της και δεσμεύουν τον τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς της. Οι βασικές αξίες της ACS είναι:

  • Ο σεβασμός προς την ανθρώπινη προσωπικότητα
  • Το ήθος και η ευσυνειδησία
  • Η εργατικότητα 


Στην ACS, o κάθε εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητές του σε ένα δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη.